Advertisement

loader

Talk

Advanced search

Is there anyone who can translate this recipe for me please?

(24 Posts)
headfairy Sat 24-Nov-12 23:12:31

it's in American and I don't know what a stick of butter is for example.

Mominatrix Sat 24-Nov-12 23:18:06

1 stick of butter is about 113 g, 2 would be about 225. For the rest, do you have measuring cups?

MasterOfBuggerAll Sat 24-Nov-12 23:20:10

Heavy cream is double cream

HTH

Mominatrix Sat 24-Nov-12 23:20:55

Found this which converts some American volumes into g. Hope it helps,

Mominatrix Sat 24-Nov-12 23:21:53

All purpose flour is plain flour.

headfairy Sat 24-Nov-12 23:24:22

I don't have measuring cups.... I guess one cup of something would vary in weight according to what it is, a cup if flour has got to weigh more (or less?) than say nuts.

headfairy Sat 24-Nov-12 23:27:25

Is 2 2/3 c all purpose flour two and two thirds cups of plain flour? I make that 400g of flour according to that link mominatrix posted. Have I got that right?

headfairy Sat 24-Nov-12 23:29:33

And what on earth is packed brown sugar splenda? Surely they don't mean that sweetener stuff?

Ponders Sat 24-Nov-12 23:30:39

soft brown sugar?

Ponders Sat 24-Nov-12 23:32:22

worth buying some measuring cups if you get the chance.

in liquids, a cup is 8 fl oz (½ an American pint). If you have a measuring jug with fl oz measurements you can use that.

headfairy Sat 24-Nov-12 23:34:07

In my sad world I would love some of Jose measuring cups and those proper measuring spoons too blush

headfairy Sat 24-Nov-12 23:34:31

Oops, those not Jose.... Bloody iPad!

Ponders Sat 24-Nov-12 23:34:36

oh, here:

' What is packed brown sugar? What section of the store do I find it in?

Packed brown sugar, unlike light or dark brown sugar, is not a type of brown sugar, but a reference to how you measure it. It means that rather than lightly spooning the brown sugar into a measuring cup and leaving lots of air pockets, you pack it into the measuring cup and squish it down until you can't fit any more in.
That doesn't answer the question of whether you should use light or dark brown sugar. Often the recipe specifies, but if it doesn't, generally you use light brown sugar. If you prefer the more robust flavor of dark brown sugar, though, you can certainly use it instead.'

Ponders Sat 24-Nov-12 23:36:12

this set of cups (from Lakeland of course!) looks cool.

steppemum Sat 24-Nov-12 23:36:29

1 cup is a bit bigger than a teacup, smaller than a mug. Most recipes will work if you choose a small mug out of your cupboard and use it as a cup measure.

Ponders Sat 24-Nov-12 23:38:05

amazon do them too, & on Prime

headfairy Sat 24-Nov-12 23:46:32

Oh I like this Ponders...

bonzo77 Sat 24-Nov-12 23:47:08

I think American cups are different from uk ones.

headfairy Sat 24-Nov-12 23:47:10

Those even.... God I cannot type on an iPad!

ExitPursuedByABear Sat 24-Nov-12 23:48:49

Lakeland.

<sigh>

I can feel a Christmas trip coming on.

dawntigga Sun 25-Nov-12 09:08:54

i heart Joseph Joseph

BitBloodyExpensiveAndI'veAlreadyGotASetTiggaxx

Portofino Sun 25-Nov-12 09:12:17

1 cup = half a pint in terms of volume.

babsygirl Fri 18-Jan-13 14:05:39

Sk&#322;adniki:

• 2 szklanki m&#261;ki pszennej (lub bia&#322;ej orkiszowej)
• 2 &#322;y&#380;eczki proszku do pieczenia
• 1 szklanka cukru (mo&#380;na da&#263; troch&#281; mniej)
• 2 &#322;y&#380;ki cukru wanilinowego
• 25 g roztopionego mas&#322;a (mo&#380;na da&#263; olej)
• 2 du&#380;e jaja
• 1 szklanka jogurtu greckiego (mo&#380;e by&#263; typu "light")

• 500 g truskawek
• 1 ma&#322;y kisiel b&#322;yskawiczny truskawkowy z kawa&#322;kami owoców
• 2 - 3 pe&#322;ne &#322;y&#380;ki d&#380;emu truskawkowego (lub zmiksowanych truskawek)

• cukier puder do posypania - dla ch&#281;tnych

1 szklanka = 250 ml

Przygotowanie:

Przygotowa&#263; i odmierzy&#263; wszystkie sk&#322;adniki, jaja i jogurt wyj&#261;&#263; wcze&#347;niej z lodówki aby si&#281; ociepli&#322;y. M&#261;k&#281; przesia&#263; razem z proszkiem do pieczenia, dok&#322;adnie wymiesza&#263;. W drugiej miseczce wymiesza&#263; cukier z cukrem wanilinowym, odstawi&#263;. Mas&#322;o roztopi&#263;.
Przygotowa&#263; &#347;redni&#261; blaszk&#281; o wymiarach 20 x 30 cm lub tortownic&#281; o &#347;rednicy oko&#322;o 25 - 26 cm. Wysmarowa&#263; je mi&#281;kkim mas&#322;em.
Piekarnik nagrza&#263; do 180 stopni (grza&#322;ki górna i dolna bez termoobiegu).
Truskawki pokroi&#263; i podzieli&#263; na 2 cz&#281;&#347;ci. Przygotowa&#263; kisiel zgodnie z instrukcj&#261; na opakowaniu, wymiesza&#263; z d&#380;emem truskawkowym i odstawi&#263;. Po&#322;ow&#281; kisielu wymiesza&#263; z po&#322;ow&#261; pokrojonych truskawek. Reszt&#281; kisielu i reszt&#281; truskawek zostawi&#263; na koniec po upieczeniu ciasta.
Jajka wbi&#263; do du&#380;ej miski, doda&#263; wymieszany cukier i ubi&#263; na puszyst&#261; mas&#281; (oko&#322;o 7 minut). Doda&#263; jogurt, roztopione mas&#322;o i przesian&#261; m&#261;k&#281; wraz z proszkiem i delikatnie i krótko wymiesza&#263; &#322;y&#380;k&#261; do po&#322;&#261;czenia si&#281; sk&#322;adników, stara&#263; si&#281; jak najmniej zmniejszy&#263; puszysto&#347;&#263; masy.
Mas&#281; wy&#322;o&#380;y&#263; równomiernie do przygotowanej tortownicy. Truskawki wymieszane z kisielem wy&#322;o&#380;y&#263; na powierzchni ciasta zachowuj&#261;c odst&#281;py. Wstawi&#263; do nagrzanego piekarnika i piec przez 27-30 minut, do czasu a&#380; ciasto uro&#347;nie, a wierzch si&#281; lekko zrumieni. Po podanym czasie pieczenia brzegi ciasta powinny odchodzi&#263; od tortownicy a wetkni&#281;ty patyczek nie powinien by&#263; obklejony surowym ciastem.
W powsta&#322;e zag&#322;&#281;bienia wla&#263; od&#322;o&#380;on&#261; po&#322;ow&#281; kisielu i posypa&#263; drug&#261; po&#322;ow&#261; truskawek. Mo&#380;na te&#380; posypa&#263; cukrem pudrem. Czytaj wi&#281;cej w BLOGU.

laptopwieldingharpy Fri 18-Jan-13 14:10:29

Is that the polish recipe?

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now