Swedish mums?

(1 Post)
DSteel Tue 13-Nov-12 18:51:29

Hej,
Jag heter Denise, ar 33 ar och bor vid Wandsworth Common sen 8 ar tillbaka med min engelska man och var son som snart ar 9 manader. Det hade varit roligt att lara kanna andra svenskor som ar bosatta i narheten; Wandsworth, Balham, Clapham etc sa hor garna av er om ni kanner for att ses!
denisecartersteel@yahoo.com
Dx

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now