Swedish mothers around Reading and Basingstoke

(1 Post)
etwist Wed 02-Nov-11 09:38:33

Hej,

Jag och min engelske make bor mellan Reading och Basingstoke och ska ha vart forsta barn om 10 dagar! Skulle garna vilja traffa lite andra svenska mammor som bor i omradet. Vill sa garna att varan son ska prata bade svenska och engelska sa det underlattar ju om man har nan att ova med! smile

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now