Talk

Advanced search

Polskie mamy w Manchester

(1 Post)
Iwona16 Sat 26-Aug-17 17:52:03

Czesc,
Niedawno przeprowadzilam sie do Manchesteru, mam 8-miesiecznego synka i chcialabym poznac inne polskie mamy w okolicy. Dajcie znac jesli ktos jest zainteresowany spotkaniem na kawe :-)
Iwona

Join the discussion

Registering is free, quick, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Get started »