Talk

Advanced search

Edefyn Cymraeg! (Welsh language thread)

(76 Posts)
BessieBoots Thu 25-Mar-10 07:32:00

Wel, dyma fo ta. Edefyn i drafod a rhannu profiadau o fagu plant yn ddwyieithog/ drwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i ddysgwyr!

Panadbois Tue 27-Nov-12 08:45:42

http://www.smythstoys.com/development-activity-toys-64sc/babogbaby-welsh-speaking-bear-115370itm.aspx

Tedi sy'n siarad Cymraeg! O'r diwedd!winkgrin

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now