Talk

Advanced search

Anyone raising a welsh speaking child in london?

(14 Posts)
Jic Mon 16-Feb-09 22:32:06

I would love to chat/meet up with other mums who are welsh speaking in and around london. i think my dd would benefit so much talking to other kids who spaek the same as her, especially as english is her third language (dh is turkish)

mejon Tue 17-Feb-09 16:38:30

Wyt ti wedi bod i Dreigiau Bach? Mae'r cyswllt yma www.dreigiaubach.co.uk/index.htm. Dwi ddim yn Llundain - dim ond wedi clywed son am y grwp ar MN sawl gwaith. Pob lwc!

Jic Tue 17-Feb-09 20:35:32

Diolch o galon iti am hwna! Ma'n edrych yn dda iawn. Aw'n ni ar ol hanner tymor gobeithio.

Mammina Wed 18-Feb-09 15:10:17

Haia Jic da ni wedi siarad ar hwn o'r blaen, ond dwi ddim yn cofio lle ti'n byw... dwi yng ngogledd Llundain ac yn fodlon cyfarfod os ti ddim rhy bell! Faint ydi oed dy ferch?

Jic Thu 19-Feb-09 17:23:37

Hi Migola! Dwi'n cofio dy enw rwan! Mae DD yn 2.8 ac DS yn 4 mis. Dwi'n byw yn ngogledd llundain hefyd. Sut yda'n ni'n gallu rhannu manylion ein gilydd dros MN? Dwi'm yn gwbod.....

Mammina Thu 19-Feb-09 17:48:56

gret, mae DD newydd droi'n ddwy, un arall ar y ffordd yn yr haf! dim syniad sut da ni'n rhannu manylion, dwi di clywed am rhywbeth fel CAT? ond dim syniad be dio na sut mae gneud o...

Mammina Thu 19-Feb-09 17:51:15

dwi newydd glicio ar yr amlen ar y dde - CAM ydi o (contact another mumsnetter), ag os ti'n mynd i dy profile yn my mumsnet, mae o'n roid opsiwn i chdi dderbyn email gan mumsnetter eraill. dwn i ddim sut ti'n gyrru neges i fi chwaith...

Jic Mon 23-Feb-09 08:50:35

Hi Migola, jyst i ddeud dwi wedi neud y CAT ond dwi dal yn trio ffeindio allan sut i yrru neges iti heb i pawb weld fy nghyfeiriad.

Mammina Mon 23-Feb-09 09:39:41

haia, newydd yrru neges, gad fi wybod os ti'n cael o. Dwi ddim yn meddwl bod neb yn gallu gweld dy email mond os ti'n clicio ar yr amlen wrth enwau nhw wedyn mae mumsnet yn gyrru neges ar dy ran efo cyfeiriad ebost

moondog Tue 24-Feb-09 00:06:31

Helo genod

Jyst gair o gefnogaeth. smile

Mae wefan Twf yn adnodd defnyddiol iawn hefyd.

Da iawn chi am barhau efo'r Cymraeg. Wnes i tyfu i fyny yn PNG a Zambia yn siarad Cymraeg (ond Dad sydd yn Gymro)ac nawr yn siarad Cymraeg efo fy mhlant i. Gan fod dh yn gweithio tramor llawer, dan ni wedi byw bob man-Rwsia,Bangladesh a Twrci hefyd! (Van ,yn y Dwyrain).

Yn nabod cwpl o genod yma yn Ngogledd Cymru efo plant sydd yn siarad Twrcish/Cymraeg a saesneg. Gwych!!!

Mammina Wed 25-Feb-09 12:31:57

diolch moondog
cwestiwn bach - nes ti rebellio a dechrau siarad yr iaith lleol pan es ti i'r ysgol?

moondog Fri 27-Feb-09 00:26:16

Sut mae Migola? smile
Naddo a ddweud y gwir.
Roedd gennon ni i gyd (y tair chwaer) teimlad cryf o hunaniaeth Cymreig.
YYr unig ffordd wnes i rebellio oeed trwy teimlo yn 'pissed off' am gorfod gwneud lefel O Cymraeg yn fy ysgol preswyl. ond dwi yn hynod o falch am hyn rwan.
Dwi'n ymwybodol bod na rhai sydd yn gwneud ond y cyngor gorau yw i barhau efo'r iaith wyt ti wedi penderfynu siarad efo dy blentyn.

Dwi'n meddwl llawer am y pethau ma gan fy mod yn gweithio fel therapydd iaith a lleferydd.

Mammina Fri 27-Feb-09 14:11:46

Haia moondog dwi'n oce diolch ond llawn annwyd!
Neis clywed dy fod ti heb rebellio - mae'r rhan fwyaf o blant dwi'n nabod lle mae un rhiant yn siarad iaith gwahanol yn ateb nhw'n ol yn saesneg sad. Felly dwi'n paratoi fy hun at hyn ond dwi'n benderfynnol o gario mlaen i siarad yn gymraeg hyd yn oed os ma'r atebion i gyd yn saesneg. Dwi'n siwr un dydd fydd hi'n falch o hyn!

welshlady Tue 20-Nov-12 15:39:53

There are several Welsh language playgroups in London for pre school children (0-5 years old). Dreigiau Bach, Monday 10am-12pm (during term time) in Clapham, Cylch Ti a Fi Llundain Friday 10am-12pm (during term time)in Stonebridge, next to the Welsh School and Cwtsh, every other Saturday 10am-12pm at the London Welsh Centre (next one is Sat 25th of November). For more information contact Nia at dreigiaubach@gmail.com Dewch i ymuno yn yr hwyl! Bydd croeso mawr yn aros amdanoch!

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: