Talk

Advanced search

Welsh Nanny in London?

(14 Posts)
Essie3 Tue 25-Nov-08 20:03:01

This is also on the childminding/nanny thread!

I'm looking for a Welsh speaking childminder who can work on an occasional basis in London. I live and work in Wales (as a Welsh lecturer), but my husband works in London and so I tend to up sticks to SW London during university holidays. I'm looking for a Welsh speaker to do the occasional daytime, and sometimes evening minding job for my little son Iestyn.

Diolch yn fawr!

moondog Wed 26-Nov-08 23:50:06

Pob lwc
(Beth am roi hysbys yn y cylchgrawn 'Golwg'?
Mae na hefyd clwb babanod/mamau o enw 'Dreigiau bach' ond dim yn siwr ble yn union.)

Jic Tue 02-Dec-08 01:16:53

Yn anffodus dwi methu rhoi llawer o gymorth chwaith, ond dim ond i ddeud helo, ma'n neis weld pobol Cymraeg ar Mumsnet. Dwi'n teimlo fel yr unig un yn siarad y iaith i'w phlant yn Llundain weithiau, ond dydw i ddim, yn amlwg Moondog! Pob hwyl Essie3- mae na hefyd Cymdeithas Cymraeg yn Llundain, edrychaf am y manylion....

Jic Tue 02-Dec-08 01:22:08

www.londonwelsh.org

Mammina Wed 03-Dec-08 09:24:57

Na Jic dim ti ydi'r unig un!
Essie mae yna hefyd dudalen facebook i Cymry LLundain, werth postio hysbys ella? Pob lwc

EssieAStarInBethlehem Fri 05-Dec-08 15:34:06

Diolch Jic a Migola. Lle da chi'ch dwy? Neb yn ne Llundain? (Moondog ddim yn Llundain mwyach, dwi'n meddwl?)

Mammina Fri 05-Dec-08 17:22:00

Na Essie, byw yng ngogledd llundain

Jic Sat 06-Dec-08 12:41:23

Na dwi hefyd yng ngogledd llundain. dwi'n meddwl mynd i'r clwb ddreigiau bach sy yn y de gobeithio- dipyn yn bell ond dwi'n meddwl fydd o'n dda i fy mhlant clywed fwy o'r iaith.

Mammina Sat 06-Dec-08 15:33:00

yn lle wyt ti yn y gogledd jic? faint ydi oed dy blant?

Jic Sat 06-Dec-08 19:57:13

Hi Migola, sori am yr ymateb hwyr, dwi di bod yn brysur heddiw! Mae gen i hogan sy'n 2.5 a hogyn yn 6 wythnos. Beth amdanat ti? Dwi'n byw wrth ymyl Walthamstow- yn lle wyt ti'n byw?

migolapland Sun 07-Dec-08 20:52:28

Haia Jic, dwi'n byw ddim yn bell o Camden, efo merch sydd bron yn ddwy

EssieAStarInBethlehem Sun 07-Dec-08 22:07:46

O, sad dwi yn Tooting! Ond handi ar gyfer Dreigiau Bach.

Hogiabach Mon 08-Dec-08 12:43:40

Dwi hefyd yn byw yn De Llundain ac yn cysidro mynd i dreigiau bach yn y flwyddyn newydd. Mae gynnaf dau o feibion un bron yn bedwar ag un bron yn flwydd.

Mae un o ffrindia fi yn byw yn Tooting - dod yn wreiddiol o Penllyn!

Falle nawn ni gwrdd yno smile

welshlady Tue 20-Nov-12 15:38:18

There are several Welsh language playgroups in London for pre school children (0-5 years old). Dreigiau Bach, Monday 10am-12pm (during term time) in Clapham, Cylch Ti a Fi Llundain Friday 10am-12pm (during term time)in Stonebridge, next to the Welsh School and Cwtsh, every other Saturday 10am-12pm at the London Welsh Centre (next one is Sat 25th of November). For more information contact Nia at dreigiaubach@gmail.com Dewch i ymuno yn yr hwyl! Bydd croeso mawr yn aros amdanoch!

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: