Talk

Advanced search

Any Welsh Speakers in SE London?

(23 Posts)
Hogiabach Mon 14-Apr-08 21:22:35

Hi there,
Title says it all really. My DH and I are both first language Welsh speakers and have 2 LO. DS1 is 3 and DS2 is 3 months.

DS1 speaks very little welsh blush as we have wanted him to have a good grasp of English. He does seem to understand a lot of Welsh as DH and I speak welsh at home. We are planning on and have introduced him to Welsh and he seems to enjoy learning the language.

Would be very interested to hear from any other Mum's/Dad's in SE London

captainmummy Tue 15-Apr-08 10:44:19

Wow! I am not welsh or even bi-lingual but I have a german mother, and blame her most strenuously for NOT teaching me when I was small. All I can say is, speak as much Welsh as you possibly can to your LOs, they will learn whatever english they need from other sources, (TV, neighbours, playschool etc) and will piece it together in their own way.

And Wales needs all the welsh speakers it can get, doesn't it? Is it still under threat of extinction?

Hallgerda Tue 15-Apr-08 10:56:56

There was a Welsh playgroup in Tulse Hill a few years back. I don't know whether it's still going, but here's a link to a listing if you're interested

Hogiabach Tue 15-Apr-08 19:58:37

Thanks for the replies.
I had heard of the Welsh Playgroup, but it starts early on a Monday and it's a bit out of the way. Might look at it again though.

moondog Wed 16-Apr-08 14:42:32

Hogia,pam wyt ti'n siarad Saesneg efo dy blant???! shock

Dyna'r unif ffordd i fod yn llwiddianus-does dim rhaid datblygu Saesneg gyntaf!

Wnes i dyfu i fyny yn Papua new Guinea yn siarad Cymraeg.

Gyda llaw, dwi'n gweithio fel speech and language therapist.

Dechreuwch siarad Cymraeg asap.Mae'r cyfrifoldeb yn dechrau adref.

Spia ar hwn hefyd

uptomyeyes Wed 16-Apr-08 14:51:54

Oh I can help here!

I live in SE London and my husband has welsh as his first language. My husband's cousin is the chairperson of the welsh play group - Dreigiau bach (sorry if I have spelt that wrong)that meets in Tulse Hill - still on Monday mornings. My DS3 attends along with DHs cousin and her little one.

Where are you in SE London?

Hogiabach Fri 18-Apr-08 10:40:55

Hi uptomyeyes,
I'm in Belvedere, I went to Herne Hill yesterday and it took me an hour - off peak so I don't think I'll make it for 10 during peak times, sad. Might give it a go and see how long it takes us. We're 12 miles away I think. And your spelling was correct, I've been on their website dreigiau bach - it does look very good.

Moondog - yndi mae'r cyfrifoldeb yn disgyn arno ni fel rhienni dwi'n cytuno.
Oni yn siarad cymraeg efo DS1 i gychwyn, ond nath ni penderfynu siarad saesneg efo fo ar ol iddo fo ddechrau mynd i nyrsery - mae o yn deallt cymraeg ond tueddu i siarad saesneg. Mi fydd yn siarad cymraeg efoi gefnder a chnitherod - dim ond tri oed ydi o so mae yna ddigon o amser.

moondog Fri 18-Apr-08 12:59:22

Gwna fo RWAN, neu fydd hi'n rhy hwyr a wneith o byth siarad yn ol ichi yn Gymraeg. sad

Pam wyt ti'n meddwl bod rhaid sefydlu Saesneg cyn ddechrau ar y Cymraeg? mae rhan fwyaf o'r byd yn ddwyieithog. Dwi'n byw ym mhob man (Rwsia, Twrci,Bangladesh) ond yn parhau i siarad Cymraeg efo'r plant.

Pob lwc. smile

Essie3 Tue 20-May-08 16:37:06

Cytuno efo moondog - Cymraeg RWAN, neu mi fydd hi'n rhy hwyr! Mae Saesneg yn iaith mor...fawr, mae'n lladd rhai eraill, felly os ydi o'n cael Saesneg yn gyntaf, yna mae'n beryg na ddaw'r Cymraeg byth.

Dwi yn Llundain SW - weithiau - yn Tooting Bec.

Moondog - lle wyt ti?

moondog Thu 22-May-08 22:27:12

Sut mae Essie?
Caernarfon ar hyn o bryd ond y caribi wythnos nesaf a Bangladesh dros yr Haf.
Un o ble wyt ti?

Lionstar Thu 22-May-08 23:13:04

Dyw, pobol yn siarad Cymraeg - ar Mumsnet, beth nesaf!

Hogiabach - wrth gwrs mae'n rhaid i chi siarad Cymraeg i'ch blant, y fordd cyntaf i dysgu iaith ydi trwy siarad yn y cartref a clywed yr iaith yn 'byw'. Dwi'n ail-iaith Cymro (i.e. Sais!), a mae'n eisioes i mi ysgrifennu (neu siarad) Cymraeg, felly esgisodwch y sillafiad a gramadeg smile. P.S. Dwi'n fyw yn Hampshire, tua 1 awr allan o Llundain - ond dwi ddim un hyderus iawn o siarad Cymraeg, felly dim yn defnyddiol iawn ich gofyniad.

moondog - Mae fy nheulu'n yn awr yn byw ar Ynys Mon, mi es i ysgol yn Deiniolen a Llangefni - dim yn pell i chi?

moondog Thu 22-May-08 23:20:02

Ie, reit agos felly, Calon y llew (mae na lwyth o siaradwyr Cymraeg ar MN!)

Essie3 Tue 27-May-08 15:19:35

WWwww, Lionstar - mi es i hefyd i Ysgol Llangefni! A dwi'n byw ar Ynys Mon rwan, Moondog, felly ddim yn rhy bell!

Rhaid i ni ddechrau grwp arall - neu thread arall.

Hogiabach Mon 02-Jun-08 14:02:27

Ok, wedi dechra siarad Cymraeg fwy efo DS1, mae o yn deallt bob dim! Tueddu i beidio siarad cymraeg yn ol efo ni mae o. Mae o'n cyfri a canu ac wrth ei fodd dweud wrth Nain & Taid fod o yn hogyn da......

Diolch pawb ar MN - da ni am ddechrau mynd i Dreigiau Bach bob dydd Llun dwi'n meddwl wink

moondog Mon 02-Jun-08 19:20:40

Da iawn chdi Hogia.
Dal ati-paid a ddisgwyl iddo siarad yn on yn Cymraeg yn syht ond mi ddaw.
Cofia, siarad Cymraeg ar hyd yr amser, dim jyst weithiau.
Pob lwc.

Essie3 Thu 05-Jun-08 22:23:09

Ia, yr ateb ydi siarad Cymraeg yn gyson - os ydi o'n ateb yn Saesneg, cario ymlaen yn Gymraeg. (Mae hyn yn dechneg efo dysgwyr hyn hefyd!). Yn y diwedd fe fydd o'n ateb yn Gymraeg heb feddwl. Bob hwyl!

BuwchBywiog Fri 11-Jul-08 14:43:57

Ooo llwyth o gymry cymraeg helo!!! Ia cytuno'n llwyr mai siarad cymraeg efo'r plantos ydi'r peth gorau i'w wneud mae saesneg yn mynd i gael ei bigo fyny o'r teledu ayyb.

BolaHapus Wed 08-Jun-11 15:48:14

Ydy unrhyw un yn gwybod os mae Dreigiau Bach dal yn mynd? mae'r website ddim yn gweithio ac ar ol cerdded heibio'r capel doedd ddim son ohonno??

Diolch

Does anyone know if Dreigiau Bach is still running? The website appears to be down and there isn't any advertisements at the Chapel?

Thanks

farkly Tue 14-Jun-11 21:54:45

Helo bolahapus

Ydi, mae Dreigiau Bach dal i fynd ond yn Clapham Junction dim Tulse Hill. Yn y capel cymraeg ar Beauchamp Rd, ar ddydd Llun (yn ystod tymor ysgol), ond tydw i ddim yn cofio os mai 9.45, 10.00 neu 10.15 mae o'n dechrau (tan hanner dydd dwi'n meddwl). Mae nhw bob tro'n falch o gael aelodau newydd.

niawyn35 Thu 11-Aug-11 11:36:56

Helo na,

Oes yna rhywun yn gwybod am unrhyw grwpiau yn ardal Manceinion?

mejon Fri 12-Aug-11 13:09:59

Rho neges ar 'Chat' - ma na fwy o draffig yno - dwi'm yn credu fod lot yn dod draw fan hyn yn aml!

BolaHapus Thu 17-Nov-11 13:38:20

Diolch Farkly - dim ond nawr wedi weld du neges! Nai trio Dreigiau Bach ar Dydd Llun, bysedd wedi croesu

welshlady Sun 18-Nov-12 22:00:53

There are several Welsh language playgroups in London for pre school children (0-5 years old). Dreigiau Bach, Monday 10am-12pm (during term time) in Clapham, Cylch Ti a Fi Llundain Friday 10am-12pm (during term time)in Stonebridge, next to the Welsh School and Cwtsh, every other Saturday 10am-12pm at the London Welsh Centre (next one is Sat 25th of November). For more information contact Nia at dreigiaubach@gmail.com Dewch i ymuno yn yr hwyl! Bydd croeso mawr yn aros amdanoch!

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: