Talk

Advanced search

Cymry Cymraeg

(148 Posts)
pixiefish Wed 24-Nov-04 23:08:31

ti yna moondog? croeso i bawb

moondog Wed 24-Nov-04 23:11:34

Wedi dal hwn jyst cyn i fi droi fo off! Oes na fwy o Gymry Cymreag o gwmpas? Dwi'n gweld fod na 'Welsh Mum' ac hefyd un sydd yn son am 'deepest darkest Wales' (felly dim Cymraes dwi'n cymeryd...!)

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:17:08

dwi'n siwr bod na fwy. ti'n deud dy fod ti o dre yn wreiddiol- dy wr yn gweithio yn nhwrci- mi oeddwn i'n rysgol efo hogyn sy'n gweithio i'r eu- mi wnaeth o wneud cais i fod yn aelod seneddol- ai hwnnw di dy wr di ella?
dwi'n siwr y cawn ni jangyls ar hwn

mami Wed 24-Nov-04 23:21:37

dim ond picio i fewn i ddeud helo, o leia ma na un bach arall di ymuno a cymry cymraeg rwan yn does!! dwi ddim am ddeud dim rhagor neu mi fyddwch yn gwybod fwy na fi!!

moondog Wed 24-Nov-04 23:22:34

Na! Dwi'n siwr dy fod ti'n son am Guto Bebb efallai?
(Gyda llaw, dwi'n byw drws nesaf i Hywel Williams, aelod seneddol Caernarfon.Dyn neis iawn hefyd!
Mae'r dh ('ag' efallai?!) yn dod o Aberteifi yn wreiddiol.

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:23:45

Na son am Nick Bennet oeddwn i. Am faint wyt ti yn Nhwrci ta?

moondog Wed 24-Nov-04 23:23:50

Ble wyt ti mami!?

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:25:20

... mam cymru- lawr y lon oddi wrthat ti- na'im dweud mwy ar hwn

moondog Wed 24-Nov-04 23:25:27

Wrth cwrs-wnes i wneud gwrs gloywi Cymraeg yn nant Gwrthern efo fo blynyddoedd yn ol-dwi'n cofio fo yn sefyll yn Sir Fon-aeth o i weithio yn Belgium am hir do?

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:25:58

sori nes i'm sylwi nad efo fi oeddat yn siarad-

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:26:28

do ar ol coleg
byw ar sir fon rwan- llanfair dwi'n meddwl

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:26:49

neu dyna lle oedd o ddiwethaf

moondog Wed 24-Nov-04 23:27:36

Na, dim problem! Yn neis bod na un arall yn ymuno ynte?!
Dwi am fod yma am o leiaf dwy flynedd arall.

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:30:02

mae mami yn byw tua 8 milltir oddi wrtha fi.
4 o blantos ac un arall ar y ffordd.
am ymuno eto medda hi
be ti'n wneud yn nhwrci ta.

moondog Wed 24-Nov-04 23:36:18

Gwarchod plant ar hyn o bryd!
Seren yn 4 oed ac Aneirin yn 19 wythnos.
Yn cael gwers dyddiol (Twrcish) sydd yn cadw pethau yn ticio drosodd, ac wedi cael cynnig swydd yn y prifysgol (adran Saesneg) pan byddaf yn barod.
Does na NEB o lefydd eraill yma, felly pobl yn synnu i weld teulu o bedwar!!!
Ond.... y pobol mwya' cyfeillgar dwi wedi dod adraws yn fy mywyd!

Aero Wed 24-Nov-04 23:39:29

Just saying 'hello' in my best Welsh accent!

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:41:37

Mam i ffrind imi di priodi twrc ac yn byw draw yno ond fwy o ardal dwristiaeth faswn i'n meddwl.
Dwi am orfod taro'r bync rwan- ma miss di mynd ers dipyn neu mi fydd hi i fyny cyn imi droi.
Braf arnot yn cael aros adref efo'r plant- dwi mewn penbleth efo petha ar y funud- tydi gweithio ddim mor 'stress free' ac yr oeddwn i'n feddwl y basa fo. na'i daro nol i hwn fory- dwi di rhoi o ar shortcut er mwyn imi gofio ei jecio yn aml. nos da rwan

pixiefish Wed 24-Nov-04 23:42:17

Croeso iti Aero- ti'n dallt Cymraeg felly? Ti'n byw yng Nghymru ta?

Aero Wed 24-Nov-04 23:43:42

Now I need my friend to translate!

moondog Wed 24-Nov-04 23:44:10

Hello Aero-sorry about your thread (not sure on etiquette of this sort of thing and never done it before.Just so exciting to speak Welsh, especially when you are far from home!)

moondog Wed 24-Nov-04 23:46:24

Breuddwydion melys Pixiefish.
Welai di eto!

Aero Wed 24-Nov-04 23:49:40

You carry right on moondog - I think it's lovely to see a thread in Welsh - even if I haven't a clue what's being said. I love the sound of the language.

Aero Wed 24-Nov-04 23:54:52

Right - must tear myself away to bed, so nos da to all you lovely Welsh people.

moondog Wed 24-Nov-04 23:57:21

Nos da, thank you for your kind words (will keep checking your thread. Damn it, I want a make up lesson now!!)

pixiefish Thu 25-Nov-04 19:29:17

mi fydd y plantos yn aml ieithog felly bydden? wel Seren beth bynnag, Aneirin braidd yn ifanc tydi. Ai hwn yw eich tro cyntaf i weithio dramor ta da chi'n mynd yn aml? o Gfon wyt ti'n wreiddiol? mi fues i'n byw yn Felin am 3 blynedd pan oeddwn yn gweithio i'r Herald yn dre

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: