Talk

Advanced search

Swedish-speaking people & kids in NW London / Svenskar i Nordvästra London

(5 Posts)
Rebka18 Thu 14-Nov-13 14:36:01

Hej, jag söker Svenska talande barn, fran 3-5 år, som min son (nastan 4 år) kan leka och tala Svenska med. Vi har just kommit hem efter några månader i Sverige på Svenkt förskola.

Skoggy Tue 03-Dec-13 17:10:53

Hej!
My family are bilingual English / Swedish. My Sambo is Swedish and our first daughter was born in Sweden. However, we are in Newcastle so too far away from you. sad

We've been looking for sources to help keep our Swedish side up (I can speak Swedish but not very confident, thats why I'm writing in English. I can understand Swedish perfectly well though).

May I suggest contacting Svenska Krykan in London? They have lots of meet ups and will have contact with other families in your area. Its coming up to Lucia so there will be lots of childrens activities happening. smile

I hope I have helped a bit.

SWEnglish Sun 09-Feb-14 19:00:35

Hej! Jag har precis letat efter samma här på mumset och hittade en artikel som kanske är intressant för dig:
http://www.mumsnet.com/Talk/preschool/a1984237-Swedish-Nursery-in-SE-London

SWEnglish Sun 09-Feb-14 19:02:17

Håller med om att Svenska Kyrkan kan vara ett bra alternativ (ligger kanske bättre till för er också)

Junismamma Sat 22-Feb-14 07:42:26

Min kompis haller pa att starta en ny svensk lordagsskola i London for svenska foraldrar som vill halla igang svenskan hos sina barn och traffa andra svenska familjer. Det finns aven en i Svenska kyrkan, som jag stallt min dotter i ko for, men dar ar det 3 ars vantetid tyvarr....
Har ar hemsidan till min kompis skola, ifall det ar nagon som ar intresserad. smile

smultronstallet.co.uk/

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: