Advertisement

loader

Talk

Advanced search

Welsh Learners Chat and Support Thread

(464 Posts)
alexpolismum Sat 03-Mar-12 14:50:38

Diolch cardibach for the idea!

I'm just getting started as a learner so that's my limit in Welsh so far!

This is where we can chat, use our Welsh as we are learning and give each other help/ advice/ encouragement, etc. smile

moondog Sat 03-Nov-12 18:35:14

smile

alexpolismum Wed 07-Nov-12 16:14:54

This looks promising for Welsh learners!

alexpolismum Mon 12-Nov-12 07:47:23

Dw i wedi penderfynu. Mae'n amser da trio anadlu tipyn bach o fywyd mewn yr edefyn 'ma (ydw i'n gallu i ddweud e fel hwn??).

Ydy rhywun yn moyn siarad??

eatyourveg Thu 15-Nov-12 19:22:56

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn heddiw achos rwy'n wedi darganfod mae'r teledu gallu dangos S4C er ein bod ychydig o gannoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Oes rhywun yn gwybod enw'r rhaglen ar gyfer dysgwyr Cymraeg? Rwy'n gobeithio ei bod ar ddiwrnod pan dydw i ddim yn gweithio fel mae angen arna fi ymarfar

alexpolismum Fri 16-Nov-12 07:38:52

Helo eatyourveg! Neis i dy weld di!

Dw i ddim yn gwybod am y teledu yng Nghymru, ond dw i wedi clywed am y rhaglen "Hwb" ac hefyd "Cariad @ iaith"

mi fydda i'n dod yn ol yn y prynhawn, efallai mi fydda i'n meddwl am rhywbeth arall, ond mae rhaid i fi fynd a fy mab ifancach i'r ergotherapi nawr.

mejon Fri 16-Nov-12 13:55:13

Helo. eatyourveg - mae modd gwylio rhaglenni S4C ar eu gwefan - S4C.co.uk/clic - (it's their 'on demand'/iPlayer type thingy) grin. Mae 'Hwb' yna yn bendant.

alexpolismum Fri 16-Nov-12 14:29:22

Helo mejon! smile

Sut wyt ti? Dw i ddim wedi dy weld di ers amser hir.

Dw i wedi trio'r iplayer s4c, ond dydy e ddim ar gael yma sad Gobeithio ei fod e'n ar gael i eatyourveg! smile (Dim syniad sut mae'r pethau 'ma yn gweithio)

eatyourveg Fri 16-Nov-12 15:16:13

Diolch yn fawr mejon Rwy'n wedi gwylio rhaglenni S4C ar clic y cyfrifiadur o'r blaen pan maen nhw wedi dangos pethau am fy mherthnasau ond dydw i ddim yn wedi gallu gwylio ar y teledu hyd yn hyn. Mi fydda i'n defnyddiol iawn especially as I'll be able to record things which I can't do using clic where the programmes are usually only available for 30 days. Sorry to switch languages, my vocab doesnt not extend that far.

Panadbois Tue 27-Nov-12 08:47:27

Rhag ofn bo chi heb weld hwn yn barod,tedi sy'n siarad Cymraeg wink

http://www.smythstoys.com/development-activity-toys-64sc/babogbaby-welsh-speaking-bear-115370itm.aspx

alexpolismum Wed 28-Nov-12 18:25:28

er dw i'n meddwl bod y tedi yn ddiddorol ac yn ddoniol, dw i ddim yn gwybod os dw i'n moyn tedi sy'n siarad!

Mae doli gyda fy merch sy'n chwerthin ac yn dweud "I love you mummy" a'r waith gyntaf mi glwyais i hi, bron nes i farw o shock!

Seriously speaking, though, I wish teddy well!

alexbaublismum Sat 01-Dec-12 12:13:47

Heddiw nes i newid fy enw i'r Nadolig, am yr waith gyntaf! [dawnsio]

Ydych chi'n i hoffi fe?

grin

Panadbois Sun 02-Dec-12 14:45:56

grin da iawn Alex. Beth am Sherrybois i mi?

alexbaublismum Sun 02-Dec-12 15:53:58

grin gret! Newida fe!

Drueni tydyn ni ddim yn gallu yfed sherry fel panad, yndife? Dychmyga'r sherry mewn teapot! grin (tymer yn wirion, heddiw!)

alexbaublismum Wed 12-Dec-12 19:41:05

oooh, this looks interesting!

alexpolismum Sun 23-Dec-12 09:38:04

Nadolig llawen i bawb!

moondog Sun 23-Dec-12 09:42:36

Ie wir, Nadolig Llawen.
Yr adnodd iTunes yn wych ac hefyd mae na Cysgliad sydd yn ddefnyddiol dros ben.
Mwynhewch yr wyl. smile

eatyourveg Mon 24-Dec-12 07:59:17

Ie Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bawb

alexpolismum Fri 28-Dec-12 08:27:58

Roeddwn i'n aros mewn ty MIL y dyddiau 'ma, dim internet yna!

Blwyddyn newydd dda i bawb!

Moondog tydy'r link dim yn gweithio, yn anffodus.

alexpolismum Tue 01-Jan-13 17:38:58

Is anyone making a new year's resolution? Mine is to get back on track with the language learning!

Something to drink to: wine i fod yn rhugl eleni!

alexpolismum Thu 17-Jan-13 07:35:00

After seeing the cwtch thread with so many people expressing interest in Welsh, I thought I would give this a bump!

Oes diddordeb gen ti i ddysgu Cymraeg??

SmilingMakesMyFaceAche Fri 08-Mar-13 06:59:23

Take a look at my thread in primary ed on deciding whether to send DS to welsh medium school ( which I am going to by the way). Shocking responses! Really irked me.
Anyhow, I'm committed to learning and progressing so you'll see me around! grin

maishoffwcingras Fri 08-Mar-13 20:09:48

smiling I've just read it, makes me so angry (although it's nothing I haven't heard a million times before). Da iawn all of you for making the effort to learn

alexpolismum Sat 09-Mar-13 13:22:27

Hello!

Nice to see this thread come back to life. We've all been on another Welsh thread in Chat here it is if you want to join us!

I'm off to look for the thread in Primary ed now!

alexpolismum Sat 09-Mar-13 21:02:50

Smiling

I've been through your education thread. Sorry to see such negativity sad. As a mum in a bilingual family, albeit not with Welsh, I just wanted to offer you some support. My children are being educated through the medium of a language that is not my native tongue. I also speak it, as I have lived here for years, but there are still cultural aspects that I find it hard to relate to. It's not always easy, but I do believe it is worth it.

I hope it goes well for you. smile

maishoffwcingras Sat 09-Mar-13 21:28:52

smiling (or any of you other learners) if you ever need any help from a native am happy to (try to) help. I only speak Gog Welsh so depending on where you are learning our vocab may be different. Good on you and thank you for respecting our language

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now