Talk

Advanced search

Polska grupa w SE London

(1 Post)
maajka Fri 24-Jun-11 10:36:54

Witam!
Poszukuje polskich mam w okolicach Lewisham, Lee, Eltham, Blackheat, Greenwich, Bromley... albo gdziekolwiek gdzie wydaje Wam sie blisko na stworzenie polskiej playgroup'y.
Ja nazywam sie Ania i mam 15 m-cznego synka Olivera, mieszkamy w SE12.
Zainteresowane mamy piszcie! maajka@vp.pl

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: